Algemene voorwaarden

Verklaring Door reservering en deelname aan het eerste consult na afloop van de eerste kennismaking, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.┬áNeurowiki mag deze Algemene Voorwaarden ten alle tijden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op deze Website. www. neurowiki.nl. […]