Hagar, jouw psycholoog

Mijn Methode

Mijn Therapie Methode

Bij mijn psychologische therapie werk ik vanuit het Cognitieve Gedrags kader (CGT/CBT), maar varieer daarbinnen met de best passende elementen uit verschillende andere kaders.

Zo vind ik het heel belangrijk om eerst echt goed de tijd te nemen om alle factoren te inventariseren die direct of indirect invloed kunnen hebben op de klachten, en vervolgens in kaart te brengen in een overzichtelijke tekening die ervoor zorgt dat je zelf inzicht krijgt aan welke knop gedraaid moet worden om alles weer in beweging te krijgen in de richting die je zelf graag wil.

Vervolgens ga ik kijken naar welke bewezen methodes de huidige staat van de wetenschap voor mij beschikbaar heeft, om aan deze knop te gaan draaien. Hiervoor kijk ik ook vaak naar de cognitieve gedragstheorie omdat deze richting zowel inzichtgevend als helpend gedrag aanlerend werkt. Het ligt echter aan de persoonlijkheid en de behoeftes van de persoon die voor me zit welke methode en op welke manier ik die ga toepassen.

Daar mijn opleiding niet alleen cognitieve gedragstherapie omvatte, kan ik hiervoor ook helpende inzichten en bewezen methodes uit van andere richtingen gebruiken. Zo gebruik ik dankbaar de psycho-analyse theorie van Lacan voor inzicht in de ontwikkeling, maar niet de methode. Ook gebruik ik graag methodes en inzicht uit de systemische theorie bij interpersoonlijke processen; gebruik ik inzichten en methodes uit de hechtingstheorie van ontwikkelingspsychologie; Voor mensen die willen leren omgaan met dieper liggende patronen gebruik ik methodes en inzichten uit de dialetische gedragstherapie. Ik combineer uiteindelijk ook graag alle methodes met praktische mindfulness die zorgt voor opbouw van resilience, maar alles afhankelijk van de behoefte, persoonlijkheid, staat van wetenschap en welke knop er bij deze persoon op dat moment het best gedraaid kan worden. 

Daar ik niet voor verzekeringsmaatschappijen werk hoef ik mij niet  bezig te houden met het binnen een uur stellen van een DSM- diagnose op basis van de aanmeldklachten, om daarna verplicht te moeten kiezen voor de behandeling die het snelste werkt bij de meeste mensen met die diagnose. Zo heb ik meer ruimte om de persoonlijke weerstand, behoefte, drijfveren en andere persoonlijke factoren in kaart te brengen, zodat ik kan werken aan een verandering die werkt op de lange termijn. 

Samenvattend gebruik ik het cognitieve gedragskader voor een duidelijke structuur voor volledige diagnose, maar neem ik daar binnen de vrijheid om te kiezen voor methodes en inzichten van andere inzichten als ik vind dat die beter passen of een toevoeging zijn voor deze specifieke persoon.

Cognitieve gedragstherapie (CGT/CBT) inclusief elementen van klinische ontwikkeling (KO; Dialectische gedragtherapie (DGT); Acceptance & Commitment Therapy (ACT); Systeemtherapie & Praktische Mindfulness 

Oudezijdsachterburgwal 237, Amsterdam- centrum  of relaxed vanaf je eigen bank via online therapie met skype

STUUR ME EEN BERICHTJE VIA ONDERSTAAND CONTACTFORMULIER VOOR MEER INFORMATIE:

[contact-form-7 id=”3776″ title=”Contactformulier 1″]

Of maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis online kennismaking