Over Hagar

Ik ben Hagar,

 

 

Hagar Donners, psycholoog Afspraak maken?

 

Mijn Werkwijze:

Op basis van dit inzicht en jouw eigen behoeften kiezen we vervolgens om deze patronen te confronteren, nieuwe helpende patronen aan te leren of mee om te leren gaan met de patronen die je al hebt. Samen creëren we een individuele therapievorm uit elementen van bewezen therapieën best passend bij jouw persoonlijkheid

Mijn KernWaardes:

Oprechte interesse
  • Ik blijf luisteren tot ik hoor wat je echt wil zeggen..  al je onderliggende tegenstrijdige, onlogische, overspoelende zelfs al die volgens jouw wellicht onethische gevoelens die er niet mogen zijn, zeg ze me.. I don’t judge !!
  • Voor mij is het erg belangrijk dat al je emoties zich gehoord voelen. Emoties die zich genegeerd voelen wikkelen zich in tot een knoop. Door je emoties in te houden, ze proberen te controleren, heb je zelf door al die knopen steeds minder vrijheid en zo uiteindelijk helemaal geen controle meer over  je eigen gedachtewereld.
Blootleggen van helpende en niet-helpende patronen
  • Ik kijk dieper dan alleen de buitenkant, pleisters plakken aan de buitenkant helpt alleen tijdelijk, lost niets op. Als je het onderliggende mechanisme blootlegt (in stand houdende factoren) kan je goed zien aan welke knoppen je moet draaien om het meeste effect te bereiken.
  • Hoe ingewikkelder je knoop, hoe meer deze me uitdaagt die knoop te ontwikkelen.
Niet-veroordelende Reflectie
  • Niet veroordelend: Ik ben geen politieagent, rechter of priester, maar psycholoog. Jij kiest zelf hoe jij je leven inricht. Ik kan je alleen bewust maken, laten zien hoe je jezelf mogelijkerwijs in de weg zit, en welke andere wegen er ook nog mogelijk zijn.
  •  Reflectie: Je gedachtewereld gespiegeld zien vanuit een ander (zijn) oogpunt geeft altijd nieuwe inzichten door toevoeging vanuit een ander perspectief. De toevoeging van perspectief kan van een knoop een lus maken. Zo kan het gevecht tegen een knoop, inspireren tot een breder wereldbeeld. Reflectie geeft een breder zicht; een breder zicht kan leiden tot inzicht; wat weer nieuwe hoop en uitzicht kan geven voor de toekomst.

Maak direct een afspraak

 

 

 Mijn Missie:

Iedereen… voelt zich vrij, welkom en uit de knoop !

Mijn Visie:

Simpele oplossingen helpen soms tijdelijk heel goed, maar vaak blijkt het onderliggende probleem niet veranderd. Ik vind het daarom belangrijk zodra de acute stress gedaald is, iets dieper te gaan kijken naar de dieperliggende knopen. Het in kaart brengen van hoe deze knopen in stand gehouden worden vanuit welke vastgeroeste patronen geeft inzicht. Zo kunnen we beter zien aan welke knoppen we moeten draaien om zo efficiënt mogelijk te zorgen dat je je ook op lange termijn beter voelt.