Wil jij iemand die echt luistert? 

Al je tegenstrijdige, onlogische, overspoelende en diep weggestopte conflicterende Gevoelens, Gedachtes en Gewoontes, breng ze me (I don't judge !!).

Samen halen we ze uit de knoop!

 

Testimonials: Klik hier

 

Maak direct een afspraak

Mijn Visie:

Als je alleen wil praten, dan luister ik, soms is dit alles wat nodig is. Je verhaal terugzien door de ogen van een ander geeft vaak net dat beetje extra inzicht waardoor je zelf weer ziet hoe je verder kan. Simpele oplossingen helpen soms tijdelijk heel goed, maar vaak blijkt het onderliggende probleem door een goed gesprek alleen niet veranderd. Ik vind het daarom belangrijk iets dieper te gaan kijken, zodra de acute stress gedaald is, naar de dieperliggende knopen. Het in kaart brengen van hoe deze knopen, vanuit welke vastgeroeste patronen, in stand gehouden worden, geeft inzicht. Zo kunnen we beter zien aan welke knoppen we moeten draaien om zo efficiënt mogelijk te zorgen dat je je ook op lange termijn beter voelt

Mijn Werkwijze:

Op basis van dit inzicht en jouw eigen behoeften kiezen we vervolgens om deze patronen te confronteren, nieuwe helpende patronen aan te leren of mee om te leren gaan met de patronen die je al hebt. Het aanleren van nieuwe patronen gaat niet over een nacht ijs, en kan best zwaar zijn.  Samen creëren we een individuele therapievorm uit elementen van bewezen therapieën best passend bij jouw persoonlijkheid

 

Mijn Achtergrond:

  Na een Researchmaster  Brain en Cognitieve Neuroscience aan de Universiteit van Amsterdam, waar we vanuit verschillende disciplines Biologie, Wiskunde, Artificiel Intelligence, Psychologie & Filosofie samen het bewustzijn, en ik dan vooral het bewustzijn in de hersenen bestudeerde; heb ik gekozen om ook deze abstracte mechanische hersenkennis te integreren in de psychotherapie door een Master Klinische Psychologie  te volgen aan de Universiteit van Gent. Ik ben daar geschoold in veel verschillende richtingen zoals onder andere de psycho-analyse, waarvan ik de theorie nog steeds superinteressant vind, maar de toepassing niet de meest geschikte vind voor mij om mensen weer op de been te helpen. Ik heb uiteindelijk zelf gekozen om te werken vanuit de Cognitieve Gedragstherapie, die gebruik maakt van zowel inzicht geven als training, omdat deze richting mij een duidelijk kader biedt om vanuit te werken.  Wel blijft de Psycho-analytische en de Hechtingstheorie (attachment) steeds verweven in mijn therapie, zoals ook sommige toepassingen van ACT, Mindfulness- en systeemtherapie. Tijdens mijn stage bij de specialistische ambulante GGZ in Terneuzen bij professor Rik Schacht waar we vooral werkten met de ingewikkeldere casussen, mensen met meerdere diagnosen en een grote portie wantrouwen, heb ik geleerd om bewezen behandelmethodes steeds weer creatief om te vormen naar een vorm die op dat moment het best past bij de mate van openheid en behoefte en persoonlijkheid van de hulpvrager op dat moment

Mijn Missie: Iedereen... voelt zich welkom, vrij en uit de knoop !

Maak direct een afspraak

Mijn KernWaardes:

Oprechte interesse
  • Ik blijf luisteren tot ik hoor wat je echt wil zeggen..  al je onderliggende tegenstrijdige, onlogische, overspoelende zelfs al die volgens jouw wellicht onethische gevoelens die er niet mogen zijn, zeg ze me.. I don't judge !!
  • Voor mij is het erg belangrijk dat al je emoties zich gehoord voelen. Emoties die zich genegeerd voelen wikkelen zich in tot een knoop. Door je emoties in te houden, ze proberen te controleren, heb je zelf door al die knopen steeds minder vrijheid en zo uiteindelijk helemaal geen controle meer over  je eigen gedachtewereld.
Blootleggen van helpende en niet-helpende patronen
  • Ik kijk dieper dan alleen de buitenkant, pleisters plakken aan de buitenkant helpt alleen tijdelijk, lost niets op. Als je het onderliggende mechanisme blootlegt (in stand houdende factoren) kan je goed zien aan welke knoppen je moet draaien om het meeste effect te bereiken.
  • Hoe ingewikkelder je knoop, hoe meer deze me uitdaagt die knoop te ontwikkelen.
Niet-veroordelende Reflectie
  • Niet veroordelend: Ik ben geen politieagent, rechter of priester, maar psycholoog. Jij kiest zelf hoe jij je leven inricht. Ik kan je alleen bewust maken, laten zien hoe je jezelf mogelijkerwijs in de weg zit, en welke andere wegen er ook nog mogelijk zijn.
  •  Reflectie: Je gedachtewereld gespiegeld zien vanuit een ander (zijn) oogpunt geeft altijd nieuwe inzichten door toevoeging vanuit een ander perspectief. De toevoeging van perspectief kan van een knoop een lus maken. Zo kan het gevecht tegen een knoop, inspireren tot een breder wereldbeeld. Reflectie geeft een breder zicht; een breder zicht kan leiden tot inzicht; wat weer nieuwe hoop en uitzicht kan geven voor de toekomst.

Maak direct een afspraak

    .