De ziekte van Parkinson -simpel uitgelegd

Symptomen De meest voorkomende symptomen bij de ziekte van Parkinson zijn het trillen van de handen, benen, kin of tong (tremors); het trager worden van bewegingen (bradykenesie) en de stijfheid (rigiditeit). De Oorzaken Ondanks veel onderzoek is de oorzaak van Parkinson helaas nog niet gevonden. Wel weten we veel over de factoren die invloed hebben […]