Ayahuasa in psychiatry

De derde spreker op het ayahuasca symposium was Brian Anderson. Hij sprak over de ontwikkeling over de tijd van de kijk op het therapeutisch nut van ayahuasca door verschillende culturen aan de hand van literatuur.┬áVanuit psychiatrisch oogpunt kan contact verliezen met de realiteit kan als ongezond gezien worden. Contact verliezen met de realiteit kan echter […]