EEG hersenscan – een simpele uitleg

De afkorting EEG staat voor Elektro Encefalo Grafie. Een EEG-scan is een soort hersenscan. Een hersenscan is een methode waarmee we de activiteit in de hersenen meten. Om een EEG-scan te maken plaatsen we een aantal electroden op het hoofd van de proefpersoon. Meestal gebruiken we daarvoor een elektrodecap (muts), zodat de elektroden bij iedereen ongeveer […]