English Version

Inzicht in gedachten en brein

Mijn studie en onderzoek in neurowetenschappen heeft mij veel geleerd over de achterliggende hersenmechanismes van psychologische processen. Zo verschilt ieder brein van elkaar als een vingerdruk, en ontwikkelt zich op basis van iedere indruk. Elk brein blijft op die manier levenslang flexibel, veranderbaar, train-baar. Mijn studie in de klinische psychologie heeft me inzicht gegeven hoe in die constant veranderende breinen, persoonlijkheden ontwikkelen en houvast proberen te houden. Sommige gedachtewerelden zijn beter in staat om te gaan met de veranderende wereld om hun heen. Mensen kunnen hierdoor behoorlijk door in de knoop draaien. 

  • Wanneer je vast zit in je eigen gedachten, creëren we eerst overzicht.
  • Het overzicht creëert nieuw inzicht
  • Het nieuwe inzicht creëert weer uitzicht

Inzicht geeft zicht op de mogelijkheid van andere wegen. Helaas is dat inzicht niet altijd genoeg om ervoor te zorgen dat het je lukt om die nieuwe weg ook te blijven inslaan na het eerste enthousiasme.

  • Het trainen van nieuwe gewenste patronen is daarom ook heel belangrijk.

 

Steeds hogere Drempels

De stap van thuis in de knoop, de drempel over naar een psycholoog, wordt steeds moeilijker. Niet alleen voelt jouw huisdrempel steeds hoger door de ingewikkelder wordende knoop; de drempel van de hulpverlening groeit ook door taboe, en schaamte misschien. Tegenwoordig komt daar ook nog de rompslomp van de bureaucratie bij: de verwijzing van de huisarts; de registratie in het medisch dossier; een bepaalde diagnose die nodig hebben voor het krijgen van die specifieke therapie; ellenlange vragenlijsten en protocollaire (gestandaardiseerde) therapieën waardoor je je niet als mens tot mens gehoord voelt. Steeds meer mensen krijgen geen goede begeleiding of therapie omdat ze niet in het juiste vakje passen.

 

..daarom verlaag ik voor jou de drempels

Steeds meer mensen vallen terug in een diepe put door al die drempels. Het niet afsluiten van een contract met een verzekeringsmaatschappij zorgt ervoor dat ik me wat vrijer, flexibeler tussen de regels mag bewegen:

  • Je mag gewoon rechtstreeks bij mij een afspraak maken. Verwijzing huisarts mag, maar is niet nodig
  • Registratie in het medisch dossier geeft overzicht aan de huisarts, maar is niet nodig.
  • Een DSM diagnose is optioneel. De analyse die ik gebruik om jouw individueel behandelplan op te baseren is veel breder en dieper dan alleen een verzameling symptomen.
  • Vragenlijsten geven snel een goed beeld hoeveel last je hebt van bepaalde zaken ten op zichte van anderen, maar zijn absoluut niet nodig, als jij daar geen zin in hebt.
  • Een goed verhaal onderbouwd door zowel een stevige portie levenservaring, oprechte interesse, als anderzijds de nodige expertise in neurowetenschappen en klinische psychologie
  • We creëren samen een individuele therapievorm on the spot uit elementen van de best bewezen therapieën  best passend bij jouw behoeften en persoonlijkheid 

Interessant?

 

Klik hier en maak meteen een afspraak!